ASHRAE Thailand Chapter
Home Sponsor Links Contact Us Related Web Links  
-A +A
www.ashraethailand.org  
Knowledge Link
ASHRAE Chapter Link 

devildevilASHRAE Thailand Chapterdevildevil
วาระใหม่ ปี 2018-2019


ขอเชิญชวนจอง SPONSOR PACKAGE
ประจำปี 2018-2019
(1 กค. 2561 - 30  มิย.  2562)


New !!!!!!!!!สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ประจำวาระปี 2018-19!!!!!!!!New
เรื่อง

 "
Ice-on-Coil External and Internal-Melt Thermal Ice Storage (TIS) Design with 2 stage CO2 system"
บรรยายโดย ดร. อภิชิต  ล้ำเลิศพงศ์พนา

และ
"The Radiant Time Series Cooling Load Calculation" 
บรรยายโดย ดร. พลกฤต กฤชไมตรี
 
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องอุบลชาต ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
 
พิเศษสุดสุด!!!!!!! สำหรับสมาชิก ASHRAE สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยติดต่อโดยตรงที่ chapter เบอร์ 02-318-4119 !!!!!
Special!!!!! for ASHRAE member lived in Thailand, please contact chapter for attending this seminar for Free (NO Charge) at 02-318-4119!!!!!
coolคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด


New New!!!!!!!!!!ประกาศ!!!!!!!!!New Newbroken heart 
การจัดตั้งสมาคม แอชเร่

     ASHRAE Thailand Chapter มีความยินดีที่จะขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า บัดนี้ การดำเนินการจัดตั้งสมาคม แอชเร่ เพื่อให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมายในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ ASHRAE Thailand Chapter ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
   1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมปรับอากาศให้แพร่หลาย
   2. แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศ
   3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบปรับอากาศและวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก
   4. ให้ความช่วยเหลือการกุศลสาธารณะ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั่วไปและความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ 
   5. พบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองในทุกกรณี
        
      อนึ่ง บริษัท CRC2016 จำกัดที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฏหมายของ Chapter ในการอำนวยความสะดวกและรองรับการจัดงาน Super CRC 2016 ที่ Chapter เป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพเมื่อ 2 ปีก่อนนั้น ก็จะเริ่มยุติบทบาทและจะปิดตัวเองต่อไปตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด (ภายใน 3 ปี)
         จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

 
Thailand Chapter’s Condolence on the Passing of Dr. Yoshimi SUYAMA, ASHRAE Japan Chapter’s President
        Everyone in Thailand Chapter is so sorry to hear about the loss of Dr. Yoshimi SUYAMA, ASHRAE Japan Chapter’s President, in the morning of 29th August 2018. He was a fantastic individual who will be greatly missed by everyone who knew him. Our thoughts and prayers are with everyone in his family. May his soul Rest In Peace.
  

ASHRAE Thailand Chapter เข้าร่วมประชุม
ในงาน Chapter Regional Conference ครั้งที่ 21 ที่ ฮ่องกง
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2018

 
การประชุม CRC หรือการประชุมร่วมระหว่าง Chapter ต่าง ๆ ใน Region 13 ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง ในปีนี้ทาง Hong Kong Chapter ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม ทาง Thailand Chapter ได้ส่งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน 9 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัดขนานกันไปกับการประชุมด้วย
           
                                           ASHRAE President, Shiela J Heyter ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับทีม Thailand Chapter ที่ไปร่วมงาน

 

ASHRAE Thailand Chapter เข้าร่วมประชุม Regional Planning Meeting ครั้งที่ 1

       ASHRAE Thailand Chapter ได้เข้าร่วมประชุม Regional Planning Meeting ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นที่ ฮ๋องกง ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใน Region 13 เช่น การจัดงาน CRC การจัดงาน APCBE การรับทราบรายงานการดำเนินงานของ Society การจัดทำ Region Newsletter รายงานการเงินของ Regional Fund, Regional Technoligy Award เป็นต้น หลังการประชุมได้มีการถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก


 ประกาศ Download program Cooling Load ฟรี!!!!!!!!!!
broken heartสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ขณะนี้ ท่านสามารถ download โปรแกรม Cooling Load Calculations Program TMW-CL1 Version AI ได้ที่ www.tmn.co.th
หากท่านใดมีปัญหาการใช้งาน สามารถอีเมล์สอบถาม อ. ตุลย์ ได้ที่  tul.m@chula.ac.th
 

  โปรแกรมสัมมนาวิชาการ วาระปี 2018-2019 
Seminar Program for year 2018-2019


 
โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกร ประจำปี 2561broken heart
โครงการพัฒนาวิศวกรปรับอากาศชั้นนำ  ระดับ ต้น กลาง สูง ในราคาพิเศษ  
(Premier A/C Engineer Training Program) 
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพิเศษ Premier AC Engineer Training Program โดยเปิดโอกาสให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรปรับอากาศภายในบริษัทหรือองค์กรได้ส่งวิศวกรเข้าสมัครเรียนหลักสูตรครบทั้ง 3 โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
ในราคาพิเศษเพียง 27,700 บาทต่อ 1 ท่าน จากราคาปกติ 30,800 บาท
หรือคิดเป็นส่วนลด 3,100 บาท (10% จากราคาปกติ)
coolคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด                                                 
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 6/1    
วันเสาร์ที่  24  กุมภาพันธ์   และวันเสาร์ ที่  3 , 10 , 17 , 24 , 31  มีนาคม  2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
coolลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด                                            
 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 6/2 
วันเสาร์ที่  16 , 23 ,  30   มิถุนายน   และวันเสาร์ ที่  7 , 14 , 21  กรกฎาคม  2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
coolลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด                                                
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 6/3  
วันเสาร์ที่  22 , 29  กันยายน   และวันเสาร์ ที่  6 , 13 , 20 , 27  ตุลาคม  2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับกลาาง"  รุ่นที่ 6   
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
วันเสาร์ ที่  28 เมษายน วันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26 พฤษภาคม และวันเสาร์ ที่ 2  มิถุนายน 2561
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **​
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับสูง" รุ่นที่ 6 
วันเสาร์ ที่ 4 , 18 , 25  สิงหาคม  และ วันเสาร์ ที่  1 , 8 ,15   กันยายน  2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **
 (ผู้สมัครที่จอง/ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมัคร จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเป็นลำดับแรก)                                      

   
 
main organizer   &   supporting partner
New....AMCA Technical Seminar in Singapore.......New
26th - 27th June 2018 at Carlton Hotel, Singapore

Asia AMCA will be organizing a First 2 Full Days Technical Seminar on 26th and 27th June 2018 in Singapore. They have invited 11 international speakers, who would be sharing 15 topics on Fundamental Concept and its Application about Fans, Dampers and Louvers with the attendees. 

In addition, all attendees will be presented with a compiled AMCA Air Movement & Control: Resource Collection (worth US$ 135). This Resource Collection contains important AMCA Publications and Standards, AMCA Tech Specs, AMCA in Motion articles, AMCA whitepapers and more!!!!!

This is a rare opportunity that this seminar will be conducted in Asia.  It is usually held in Europe or US. 


All ASHRAE members will be eligible at AMCA members’ rate  for
USD525 or SGD690​    !!!!!!

For more information & registration, please visit:
 technicalseminar2018.asiaamca.org

For Brochure with Registration form please click below;

cool Click for brochure with registration form


                                 broken heart   Announcement !!!!!!!               ประกาศ!!!!!!!broken heart
                                     It's time for Election             ถึงเวลาเลือกตั้งแล้ว
                       
     
Wednesday 9th, May 2018 at E.I.T. Building, Time 17:30
 
         ASHRAE Thailand chapter would like to invite all ASHRAE members and Local chapter members to attend  yearly member meeting for the election of new chapter offiers for the year 2018-2019
        In addition, we have invited all our sponsors to attend this event and to recieve our Token of Appreciation. Your present would be appreciated.


       ASHRAE Thailand chapter ขอเชิญสมาชิก ASHRAE และสมาชิก Thailand chapter ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของ Thailand Chapter ประจำปี 2018-2019

      นอกจากนี้ เราได้เชิญสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเช้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและรับมอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากทาง Chapter 

        The meeting is at 3rd floor,  Engineering Institute of Thailand Building, on Wednesday 9 May, 2018 Time 17:30
           การประชุมจะมีขึ้นที่อาคาร วสท ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:30 น.
                                            Refeshment and dinner will be served with no charge
                                              เชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

New...วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561...New
Thrisday 22nd March 2018

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
Technical Seminar 4/2018

Topic: “Designing Building Systems for Tall, Supertall, and Megatall Buildings"
"High Performance Buildings and Occupant Comfort"
"Development of HVAC System Design for the Suvarnabhumi Airport : Design Pro & Con
"

Presented by:  Peter Simmonds, Ph.D., ASHRAE Fellow
Distinguished Lecturer from ASHRAE
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
At Intanil Rm, 3rd Fl, Swiss sotel Le Concorde, Rachadapisek Rd.

พิเศษสุดสุด!!!!!!! สำหรับสมาชิก ASHRAE สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยติดต่อโดยตรงที่ chapter เบอร์ 02-318-4119!!!!!

Special!!!!! for ASHRAE member lived in Thailand, please contact chapter for attending this seminar for Free (NO Charge) at 02-318-4119!!!!!

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  
cool Click here for more detail


 

New !!!!!วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 !!!!!New
Wednesday 21st February 2018

สัมมนาวิชาการ(โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน) ครั้งที่ 3 /2561
Technical Seminar (Technical Visit) No. 3/2018

ขอเชิญเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 1/2561  
โรงงานผลิตและทดสอบพัดลมที่ได้มาตรฐานระดับโลก
บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Kruger Ventilation Industry (Thailand) Co. Ltd​
World Class Fan Manufaturer

 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น)
(Only 30 persons)

บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นโรงงานผลิตพัดลมทีใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และในเชิงอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน พัดลมที่ผลิตโดยใช้ยี่ห้อ ครูเกอร์ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและห้องทดสอบพัดลมที่รองรับมาตรฐานการทดสอบตัวใหม่ของ AMCA อย่างใกล้ชิดและรับฟังการบรรยายจากตัวแทนของบริษัทในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัดลมที่ดี
Kruger Ventilation Industry (Thailand) Co., Ltd is the long time world class fan manufacturer for both commercial and industrial fan. Kruger brand has been accepted by users  for both domestic market and worldwide. This is a good opportunity for ASHRAE Thailand chapter's members to closdely visit its production lines and fan test rooms which is certified according to the new fan standard by AMCA. The company will provide a lecture as well for better understanding of fan to all visitors.


คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด
Click here for more details


ASHRAE Thailand chapter ภูมิใจนำเสนอ
New
...
Technical Seminar ครั้งที่ 2...New
ฟังการบรรยายหัวข้อ (Topic)
"
Understanding Safety Relief Systems" ,"Pressure Relief Device Capacity Determination & Vent Pipe Sizing", "Defrosting Industrial Refrigeration Evaporators", และ"Heat Recovery in Industrial Refrigeratio"
โดย ผู้บรรยายจาก ASHRAE Society สหรัฐอเมริกา
(ASHRAE Distiquished Lecturer, USA)

Prof. Dr. Douglas Reindl
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทำความเย็นโดยเฉพาะ (Refrigeration system Specialist)

พิเศษ !!!!!!!  บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย โดย ดร. อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา 

enlightenedenlightenedวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 enlightenedenlightened
Saturday, 2nd December, 2017

ลงทะเบียนฟังการบรรยายเวลา 8:30 ที่ ห้อง อินทานิล ชั้น 3
Seminar time 8:30 at Intanil Rm, 3rd Fl.

โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
Swissostel Le Concorde, Rachadapisek Rd.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Click for more detail


     คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม    คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ประมวลภาพกิจกรรม วาระปี 2013-2014
 
     


 รายการหนังสือห้องสมุด
(Our Library)


 

Khun Uthai Lohachitranond
ASHRAE Thailand Chapter President
2018 - 2019

 
ASHRAE REGION XIII & RAL
Super CRC
  30th September - 2nd October 2016 Bangkok, Thailand
 

   JOURNAL 2013-2014 Vol.1

 

 

 

JOURNAL 2013 - 2014 Vol..2


 
 
Home | Sponsor Links | Contact Us | Related Web Links
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
ASHRAE Thailand Chapter
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT)
487 Soi Ramkumheang 39 (Theplela rd.),Wangtonglang
Tel : +66 (0) 2318 4123 Fax: +66 (0) 2318 4120
Email : ashrae@ashraethailand.org