ASHRAE Thailand Chapter
Home Sponsor Links Contact Us Related Web Links  
-A +A
www.ashraethailand.org  
Knowledge Link
ASHRAE Chapter Link 

devildevilASHRAE Thailand Chapterdevildevil
วาระใหม่ ปี 2019-2020

"Building for People and Performance
 Achieving Operational Excellence"


ขอเชิญชวนจอง SPONSOR PACKAGE
ประจำปี 2019-2020
(1 กค. 2562 - 30  มิย.  2563)


!!!!!!NewDinner Talk ประจำวาระ 2019-2020broken heartNew!!!!!!

ASHRAE President’s Past Experiences on Energy Efficiency
บรรยายโดย
Mr. Darryl K. Boyce


ASHRAE President 2019-2020
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562
   เวลา 18.00 น. – 21.00 น.
     ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด 
       
                           

New !!!!ASHRAE Thailand Chapter เข้าร่วมประชุม!!!! New
ในงาน Chapter Regional Conference ครั้งที่ 22 ที่ มาเลเซีย
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2019

 
การประชุม CRC หรือการประชุมร่วมระหว่าง Chapter ต่าง ๆ ใน Region 13 ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง ในปีนี้ทาง Malaysia Chapter ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม ทาง Thailand Chapter ได้ส่งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน 15 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัดขนานกันไปกับการประชุมด้วย โดยงานนี้ทาง ASHRAE President คนใหม่ประจำวาระ 2019-20 Mr. Darryl K. Boyce และทีมงาน ได้เข้ามาร่วมประชุมด้วย

 

 

New!Thailand Chapter เข้าร่วมประชุม Regional Planning Meeting ครั้งที่ 1!New
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ Sunway Resort Hotel & Spa ประเทศมาเลเซีย

       ASHRAE Thailand Chapter ได้เข้าร่วมประชุม Regional Planning Meeting ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นที่ มาเลเซีย ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใน Region 13 เช่น การจัดงาน CRC การจัดงาน APCBE การรับทราบรายงานการดำเนินงานของ Society การจัดทำ Region Newsletter รายงานการเงินของ Regional Fund, เป็นต้น หลังการประชุมได้มีการถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก


 New!!!!!!The 15th APCBE on the Built Environment!!!!!New
5R Technology for Building Environment
(Recycle,Reduce,Renewable,Resource,Retrofit)
18–19 October 2019, Hanshin Arena 9F (Grand Hi-Lai Hotel), Taiwan​

The 15th APCBE on the Built Environment
ปีนี้ทาง ASHRAE Thailand chapter  ได้ร่วมส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมในการนำเสนอจำนวน 5 บทความด้วยกัน ดังนี้
 1. Development of Thai Green Government Office Design Guidelines (G-GOODs)  โดย อ. พันธุดา  ม. ศิลปากร
 2. Verification of Seasonal Performance Calculation for an Air Conditioner According to ISO 16358-1:2013 โดย อ. ทสพล ม. ศิลปากร
3. 
The effects of using interior vertical blinds on energy consumption and thermal comfort in office buildings โดย อ. วิชุดา ม.ศิลปากร
4. 
Simulation of CO Ventilation System in Underground Parking Area โดย อ. ธิบดินทร์ ม. ศิลปากร

5. HVAC and Sustainability Design Consideration for Healthcare Facilities and Surgical/Operation Rooms to Comply with ASHRAE Standard 170-2017 and Earn LEED for Healthcare Certification โดย คุณ วรเสน บ. Winchill จก.
THE CONFERENCE
     Asia Pacific Conference on the Built Environment (APCBE) is a biennial event of ASHRAE Region XIII and it was first launched back in 1991. In response to the growing technology, the  Conference scope has been expanded from HVAC&R to cover various aspects related to the built  environment. This international conference provides an excellent platform for researchers and practitioners to share ideas, best practice, new technologies and future prospects.
CONFERENCE CONTACT INFORMATION
Website:http://www.ashrae.org.tw/APCBE2019
E-mail:apcbe2019@gmail.com

IMPORTANT DATES AND DEADLINES OF SUBMISSION FOR AUTHORS
Abstract Due: May 31, 2019
Abstract Acceptance Notification: June 15, 2019
Submission of Full Paper or Extended Abstract Due: July 15, 2019
Full Paper or Extended Abstract Acceptance Notification: August 15, 2019
Final Paper or Final Extended Abstract Due: August 30, 2019
Early Registration Due: September 6, 2019

Click here for more information
 
 

 

New !!!!!สารฉบับที่ 1, 2 และ 3 !!!!!New
ASHRAE Thailand Chapter's President
Khun Uthai  
Lohachitranond


คลิ๊กเพื่อดูสารฉบับที่ 1
Click here for
 1st message

คลิ๊กเพื่อดูสารฉบับที่ 2

Click here for 2nd message

คลิ๊กเพื่อดูสารฉบับที่ 3
Click here for 3rd message


 

 Technical Visit 
ขอเชิญเข้าร่วมทัศนศึกษาเยี่ยมชมดูงาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง
ที่ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน การบินไทย อู่ตะเภา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019

โดยพาท่านเข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา เพื่อสร้างสภาวะอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือนและองค์กรต่าง ๆ ที่ควบคุมสายการบินพาณิชย์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

ASHRAE Thailand Chapter & ASHRAE Association ภูมิใจนำเสนอ
Technical Seminar ครั้งที่ 3 ประจำปี 2018-19
ฟังการบรรยายหัวข้อ (Topic)
"มาตรฐานการออกแบบอาคารเขียว และการนำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาวิเคราะห์ปัญหา"
(Green Building Design Standard and Building Information Simulation Technology for Problem Analysis)
โดย 
รศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์, รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร, คุณธนาฒย์ เกรียวสกุล และรศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

enlightenedenlightenedวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 enlightenedenlightened
Thursday, 16th May, 2019

ลงทะเบียนฟังการบรรยายเวลา 8:30 ที่ ห้อง อินทานิน ชั้น 3
Seminar time 8:30 at Intanin Rm, 3rd Fl.

โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
Swissostel Le Concorde, Rachadapisek Rd.

พิเศษสุดสุด!!!!!!! สำหรับสมาชิก ASHRAE สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยติดต่อโดยตรงที่ chapter เบอร์ 02-318-4119!!!!!

Special!!!!! for ASHRAE member lived in Thailand, please contact chapter for attending this seminar for Free (NO Charge) at 02-318-4119!!!!!

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด


ASHRAE Thailand chapter ภูมิใจนำเสนอ
Technical Seminar ครั้งที่ 2 ประจำปี 2018-19
ฟังการบรรยายหัวข้อ (Topic)
"
Retro-commissioning for Energy Savings" ,"ASHRAE Building Energy Quotient (bEQ)",
"Applying ASHRAE Standards to Existing Buildings​", และ"Perception and Acceptance of Commissioning
"
โดย ผู้บรรยายจาก ASHRAE Society สหรัฐอเมริกา
(ASHRAE Distiquished Lecturer, USA)

Dr. Hoy R. Bohanon, Jr., P.E.

enlightenedenlightenedวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 enlightenedenlightened
Wednesday, 20th February, 2019

ลงทะเบียนฟังการบรรยายเวลา 8:30 ที่ ห้อง อุบลชาติ ชั้น 3
Seminar time 8:30 at Ubonchart Rm, 3rd Fl.

โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
Swissostel Le Concorde, Rachadapisek Rd.

 

พิเศษสุดสุด!!!!!!! สำหรับสมาชิก ASHRAE สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยติดต่อโดยตรงที่ chapter เบอร์ 02-318-4119!!!!!

Special!!!!! for ASHRAE member lived in Thailand, please contact chapter for attending this seminar for Free (NO Charge) at 02-318-4119!!!!!

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Click for more detail


 
 

 โครงการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562
broken heart- โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 7/1   
วันเสาร์ที่  2 , 9 , 16 , 23 , 30  มีนาคม   และวันเสาร์ ที่่ 6 เมษายน  2562
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 - โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 7/2 
วันเสาร์ที่  22 , 29  มิถุนายน   และวันเสาร์ ที่  6 , 13 , 20 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม  2562
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **


- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 7   
วันเสาร์ ที่  20 , 27  เมษายน วันเสาร์ที่ 4 , 11 ,  25 พฤษภาคม และวันเสาร์ ที่ 1  มิถุนายน 2562
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
 ** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **  
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง"  รุ่นที่ 7    
วันเสาร์ ที่  7 , 14 , 21 , 28  กันยายน  และ วันเสาร์ ที่  5 , 12 ตุลาคม  2562
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


(ผู้สมัครที่จอง/ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)


สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ประจำวาระปี 2018-19
เรื่อง
 "
Ice-on-Coil External and Internal-Melt Thermal Ice Storage (TIS) Design with 2 stage CO2 system"
บรรยายโดย ดร. อภิชิต  ล้ำเลิศพงศ์พนา

และ
"The Radiant Time Series Cooling Load Calculation" 
บรรยายโดย ดร. พลกฤต กฤชไมตรี
 
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องอุบลชาต ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
 
พิเศษสุดสุด!!!!!!! สำหรับสมาชิก ASHRAE สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยติดต่อโดยตรงที่ chapter เบอร์ 02-318-4119 !!!!!
Special!!!!! for ASHRAE member lived in Thailand, please contact chapter for attending this seminar for Free (NO Charge) at 02-318-4119!!!!!
coolคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

                                 broken heart   Announcement !!!!!!!               ประกาศ!!!!!!!broken heart
                                     It's time for Election             ถึงเวลาเลือกตั้งแล้ว
                       
     
Wednesday 15th, May 2019 at E.I.T. Building, Time 17:30
 
         ASHRAE Thailand chapter would like to invite all ASHRAE members and Local chapter members to attend  yearly member meeting for the election of new chapter offiers for the year 2019-2020
        In addition, we have invited all our sponsors to attend this event and to recieve our Token of Appreciation. Your present would be appreciated.


       ASHRAE Thailand chapter ขอเชิญสมาชิก ASHRAE และสมาชิก Thailand chapter ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของ Thailand Chapter ประจำปี 2019-2020

      นอกจากนี้ เราได้เชิญสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเช้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและรับมอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากทาง Chapter 

        The meeting is at 3rd floor,  Engineering Institute of Thailand Building, on Wednesday 15 May, 2019 Time 17:30
           การประชุมจะมีขึ้นที่อาคาร วสท ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น.
                                            Refeshment and dinner will be served with no charge
                                              เชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)


ประกาศbroken heart 
การจัดตั้งสมาคม แอชเร่

     ASHRAE Thailand Chapter มีความยินดีที่จะขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า บัดนี้ การดำเนินการจัดตั้งสมาคม แอชเร่ เพื่อให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมายในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ ASHRAE Thailand Chapter ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
   1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมปรับอากาศให้แพร่หลาย
   2. แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศ
   3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบปรับอากาศและวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก
   4. ให้ความช่วยเหลือการกุศลสาธารณะ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั่วไปและความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ 
   5. พบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองในทุกกรณี
        
      อนึ่ง บริษัท CRC2016 จำกัดที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฏหมายของ Chapter ในการอำนวยความสะดวกและรองรับการจัดงาน Super CRC 2016 ที่ Chapter เป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพเมื่อ 2 ปีก่อนนั้น ก็จะเริ่มยุติบทบาทและจะปิดตัวเองต่อไปตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด (ภายใน 3 ปี)
         จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

ประกาศ Download program Cooling Load ฟรี!!!!!!!!!!
broken heartสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ขณะนี้ ท่านสามารถ download โปรแกรม Cooling Load Calculations Program TMW-CL1 Version AI ได้ที่ www.tmn.co.th
หากท่านใดมีปัญหาการใช้งาน สามารถอีเมล์สอบถาม อ. ตุลย์ ได้ที่  tul.m@chula.ac.th
 

     คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม    คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ประมวลภาพกิจกรรม วาระปี 2013-2014
 
     


 รายการหนังสือห้องสมุด
(Our Library)


 

Khun Uthai Lohachitranond
ASHRAE Thailand Chapter President
2019 - 2020


 
ASHRAE REGION XIII & RAL
Super CRC
  30th September - 2nd October 2016 Bangkok, Thailand
 

   JOURNAL 2013-2014 Vol.1

 

 

 

JOURNAL 2013 - 2014 Vol..2


 
 
Home | Sponsor Links | Contact Us | Related Web Links
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
ASHRAE Thailand Chapter
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT)
487 Soi Ramkumheang 39 (Theplela rd.),Wangtonglang
Tel : +66 (0) 2318 4123 Fax: +66 (0) 2318 4120
Email : ashrae@ashraethailand.org